Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa valmiudet erilaisiin liikunta-alan työtehtäviin sekä jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutkinnon suorittanut ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja sekä suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia. Tutkinnon yhteydessä opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Personal Trainerin pätevyyden antava sertifikaatti.

Koulutus on laajuudeltaan 180 osp ja sitä järjestetään peruskoulupohjaisena ja toisen asteen koulutuksen (ylioppilas/toinen ammatillinen koulutus) suorittaneille. Tutkinnon suorittajan opintopolku on yksilöllinen. Henkilökohtaistamisen kautta koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat.

Tutustu ePerusteisiin (PDF)

Tutustu Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnonosiin (PDF)

WinNova ja Varalan Urheiluopisto ovat allekirjoittaneet sopimuksen koulutusyhteistyöstä. Yhteistyön myötä koulutus on mahdollista suorittaa myös Raumalla/Porissa. Aloitusaikatauluista tiedotetaan tarkemmin nettisivuilla.


Liikunnanohjauksen perustutkinto Varalassa, Tampereella

Peruskoulupohjainen haku kevään 2023 yhteishaussa 
21.2. klo 8 – 21.3.2023 klo 15 Opintopolku. (tästä linkkistä opintopolkuun)

Pääsykoe maanantai tai tiistai 22.-23.5.2023 Varalan Urheiluopistolla. Tieto pääsykoepäivästä ja muut ohjeet tulevat hakijalle yhteishaun päätyttyä sähköpostilla. Pääsykokeessa 1-6 pistettä sosiaaliset taidot: kyky ja halu ihmisten kanssa toimimiseen (henkilökohtainen haastattelu, ryhmätehtävä ja ohjaustuokio) ja 1-4 pistettä liikunnalliset taidot (uinti, kestävyystesti, rytmikyky ja kehonhallinta sekä palloilu). Pääsykoe on osana pistevalintaa (kts.alla).

Haku 21.2. klo 8 – 21.3.2023 klo 15 Opintopolku.

Jatkuva haku: Ylioppilaspohjainen tai toisen ammatillisen koulutuksen käyneet. Pääsykoe keskiviikko 24.5.2023 Varalan Urheiluopistolla. Pääsykokeessa henkilökohtainen haastattelu ja ryhmätehtävä.

Liikunnanohjauksen perustutkinnolla on valittavissa Valmennuksen ja seuratoiminnan, Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan tai Liikunnan palvelutuotannon osaamisaloja. Liikunnan palveluotannon osaamisala (vain jatkuvan haun ryhmälle)


Koulutus on opiskelijoille maksutonta, samoin asuminen opistolla ja ruokailut opiskelupäivinä.

Opiskelu ja asuminen opistolla

Opistolla asutaan 2-3 hengen huoneissa. Huoneessa on WC, suihku, koulupöydät, sängyt, TV ja molemmille asukkaille oma lukollinen kaappi, jossa voi säilyttää tavaroita viikonlopun yli. Isompia varusteita varten opistolla on varastotiloja, joihin on mahdollista jättää tavarat myös viikonlopuiksi. Huoneissa on lakanat ja pyyhkeet. Opistolla on pyykinpesumahdollisuus.

Huoneet luovutetaan perjantaina klo 12.00 mennessä ja avaimen saa jälleen maanantaiaamuna. Opiskelu ja asuminen on muuten maksutonta, mutta pitkänmatkalaisilla on mahdollisuus sunnuntai-sunnuntai asumiseen, josta veloitetaan erikseen.

Asuntolassa on yhteinen keittiö ja oleskelutila, jossa opiskelijat voivat viettää vapaa-aikaansa. Keittiössä on keittomahdollisuus, mikro ja jääkaappi.

Opiskelijoille on varattu tiettyihin aikoihin sali- ja kuntosalivuoroja. Tiloja voi käyttää myös, mikäli ne ovat vapaana.


Liikunnanohjauksen perustutkinto Porissa ja Raumalla, WinNovan toimipisteissä

Järjestämme Liikunnanohjauksen perustutkinnon koulutusta yhteistyössä WinNovan kanssa Porissa ja Raumalla. Vuonna 2023 Satakunnassa ei käynnisty perustutkintoa. Seuraavista hakuaikatauluista infoamme näillä sivuilla.

Koulutus on opiskelijoille maksutonta, samoin lounas opiskelupäivinä. Majoituksesta Porissa ja Raumalla huolehtii jokainen itse.


Hakeminen

Haku opintopolussa: www.opintopolku.fi

Pistevalinta

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:

6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet, TAI:
6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta.
Keväästä 2023 alkaen saat 6 pistettä myös tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta, TUVA (vähintään 19 viikkoa)

Lisäksi saat
1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä,
1–8 pistettä painotettavista arvosanoista,
Liikunta, kuvataide, musiikki, käsityö, kotitalous (3 parasta)

0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta (22.-23.5.2023), ja
2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Hakija osallistuu ylimmän hakukohteensa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen ja samat pisteet siirtyvät hänen mahdollisiin muihin liikunnanohjauksen perustutkinnon hakukohteisiin.


Terveydentilavaatimukset 1.1.2012 alkaen

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

– sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.


KELAn tuet Liikunnanohjauksen perustutkinto, LPT

Katso tästä lisätietoa KELAn tuistaLisätietoja
Liikunnanopettaja Katja Laaksonen 044 3459 913
Loma-aikana: hakijapalvelut@varala.fi


Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista oppimis- ja etätehtävistä. Varalan Urheiluopistolla on oma oppisopimustoimisto, jonka kautta tehdään oppisopimukset työpaikoille. Otamme myös vastaan opiskelijoita tietopuoliseen koulutukseen muiden toimistojen kautta. Tutustu lisää liikunnanohjaauksen perustutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella.