Hankkeet

Varalassa käynnissä olevat hankkeet

Hankeaika: 1.9.2020-31.8.2023

Tutustu TYRSKY-hankkeeseen lisää

Hankeaika 1.9.-31.8.2023​

Vastuuhenkilö Varalassa Veli-Matti Hemmo​

Tavoitteet:​

  • Asiakaslähtöisten työpaikkaohjauksen toimintamallien kehittäminen​
  • Opiskelijan henkilökohtaisen ja työelämässä oppimisen tukeminen sekä palautteen hyödyntäminen​
  • Työelämäyhteistyön ja työpaikkaohjaajien arvon kohentaminen ja esille tuominen

Hankeaika 1.6.2020- 30.6.2022​

Opetushallituksen (OPH)  Laatu- ja tasa-arvo-ohjelman ammatillisen koulutuksen kehittämishanke

Hankeaika 2020–6/2022​

Urheiluopistojen digitaalisen osaamisen kehittämiseen tarkoitettu hanke

Hankeaika 2.8.2021 – 30.12.2022

Painopistealueet: ​

  • Johtamisen ja esimiestyön kehittyminen​
  • Työyhteisön kehittyminen​
  • Työhyvinvointia parantavien laitteiden ja/tai järjestelmien kehittäminen

Tavoitteena:

Varalan henkilöstö tukipalvelutiimeistä asiantuntijatiimeihin muodostaa kehittyvän, tiiviin, yhtenäisen ja hyvinvoivan työpaikan.