Kestävä kehitys

Olemme läheisesti mukana asiakkaidemme elämässä – niin opiskelijoiden, urheilijoiden, vapaa-ajan liikkujien kuin yritysten. Pyrimme varmistamaan kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen arjessa toimintamme ja tuotteidemme kautta. Haluamme omilla valinnoillamme auttaa asiakkaitamme kestävämpään elämään.

Varalan Urheiluopisto on Unesco oppilaitos, jonka toiminta tukee YK:n Kestävän kehityksen, Agenda 2030 tavoitteita. Meille on myös Olympiakomitean taholta valtakunnallisesti myönnetty Terveyden edistämisen erityistehtävä.


Koemme Varalassa, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tämä visio muistuttaa meitä jatkuvasti merkittävästä roolistamme yhteiskunnassa ja kannustaa meitä hahmottamaan miten tuotamme todellista kestävää arvoa omalle ja kumppaniemme liiketoiminnalle, sidosryhmille ja ympäristölle niin päivittäisessä toiminnassamme kuin pitkälläkin aikavälillä. Historian aikana Varala on ollut tiiviisti mukana yhteisönsä jokapäiväisessä elämässä. Olemme pyrkineet pitämään huolta työntekijöistämme, asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme. Tätä arvokasta työtä haluamme jatkaa edelleen.


”Pyrimme saamaan aikaan positiivisia muutoksia ja näyttämään esimerkkiä kestävämmän maailman rakentamisessa. Agenda 2030 tavoitteet ohjaavat toimintaamme ja auttavat meitä tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja joka päivä.” – Riku Granat, toimitusjohtaja Varalan Urheiluopisto –


Terveyttä ja hyvinvointia
Kestävän kehityksen tavoitteena on taata terveellinen elämä ja hyvinvointia kaiken ikäisille. Tämä on perusta Varalan olemassaololle. Varala haluaa olla merkittävin hyvinvoinnin edistäjä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista hyvinvointia: teemoina mm. vireä arki ja jaksaminen, ravitsemus, tuki- ja liikuntaelimistön kunto ja mielen huolto. Meillä kiinnitetään huomiota myös henkilökuntamme hyvinvointiin.


”Meidän Varalassa tulee voida hyvin,
 jotta voimme jakaa hyvinvointia edelleen asiakkaillemme.”
– Marja-Liisa Tahlo, henkilöstöpäällikkö Varalan Urheiluopisto –

Marja-Liisa Tahlo

Hyvä koulutus
Varalan Urheiluopisto takaa kaikille avointa, tasa-arvoista ja laadukasta koulutusta. Laadukas ammatillinen koulutus kuuluu jokaiselle. Liikunta-alan koulutus turvaa paremman elämän myös tuleville sukupolville. Toimintakulttuurimme ja työtapamme tukevat elinikäisen oppimisen taitoja. Järjestämme erilaisia leirejä niin kotimaan leirikoululaisille kuin kansainvälisille ryhmille.  

Kestävät kaupungit ja yhteisöt
Varalan Urheiluopisto on kaupunkiopisto ja helposti saavutettavissa. Toimintamme perustuu Tampereen kaupungin ja lähialueiden hyviin kulkuyhteyksiin ja jo olemassa oleviin liikuntapaikkoihin.

Säilytämme ydintoiminnassamme ja infrastruktuurissamme arvokasta kulttuuriperintöä. Tuotteissamme luontoliikunta on vahvana osana ja opettaa asiakkaitamme arvostamaan ympärillämme olevaa luontoa ja ympäristöä. Olemme osa Tahmelan ja Pispalan yhteisöä ja kulttuuria.


Henri Kautiala

”Haluamme jakaa tietoa ympäristöasioista ja neuvontaa luonnosta huolehtimisesta sekä kotimaisille leirikouluryhmille että kansainvälisille ryhmille, jotka vievät opetusta tavastamme toimia luonnonhyväksi myös eteenpäin.”
– Henri Kautiala, liikuntakoordinaattori Varalan Urheiluopisto –


Urheiluopisto ja sen toiminta tuo ihmisiä yhteen. Olemme liikunnallinen olohuone, joka on saavutettavissa lähialueen arkiliikkujille sekä kauempaa matkustaville. Varala on Suomen vanhin urheiluopisto ja osana 11 Urheiluopiston yhteisöä vaikuttava liikuntatoimija. Tamperelainen liikuntakulttuuri ja urheilu on arjessamme vahvasti läsnä.  Tampereen Urheiluakatemia toimii Varalassa ja hallinnoi alueen urheilun ja koulutuksen yhteistyötä.

Vastuullinen kuluttaminen
Vastuullinen kuluttaminen Varalassa tarkoittaa mm. ruokahävikin vähentämistä, ympäristöystävällisten energiamuotojen valitsemista ja energian säästämistä. Siivouksessamme käytämme aktiivivettä, joka on kemikaaliton, vaihtoehto ylläpitämään puhtautta opistollamme. Pirkanmaan alueen jätteet käsitellään Tarastejärven kaatopaikalla, jossa kaikki tuottamamme sekajäte poltetaan. 


Anni Vesamäki

Ravintolamme toiminnassa kiinnitämme huomiota mm.  ympäristöystävällisien ruoka-aineiden hankintaa ja hävikin minimointiin.
 – Anni Vesamäki, ravintolapäällikkö Varalan Urheiluopisto –


Yhteistyö ja kumppanuudet
Kestävän kehityksen agendan viimeinen tavoite koskee yhteistyötä, jota tarvitaan kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi. Me Varalassa valitsemme yhteistyökumppaneita, jotka tekevät vastuullisia ja kestäviä valintoja. Pitkäaikaisia, luotettavia ja saman arvopohjan omaavia yhteistyökumppaneita. Osaltamme haluamme kannustaa yksilöitä ja yrityksiä omaksumaan kestäviä käytäntöjä esimerkkimme kautta. Jotta muutoksen suunta tästä hetkestä eteenpäin olisi positiivinen, on tärkeää saada yhteiskunnan kaikki eri toimijat tekemään yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden eteen.


Marko Arvonen

Hankintoja tehdessämme pyrimme valitsemaan aikaa kestäviä, laadukkaita ja ympäristöä huomioivia tuotteita.
 – Marko Arvonen, tukipalvelupäällikkö Varalan Urheiluopisto –


Ilmastotekoja
Haluamme tiedostaa hiilijalanjälkemme ja tehdä toimenpiteitä sen pienentämiseksi. Kaikki valitsemamme kestävän kehityksen teot vaikuttavat ilmastoomme. Ennen kaikkea haluamme varmistaa, että kestävästä kehityksestä ja luontoa suosivasta elämäntavasta tiedetään kaikkialla. Kannustamme asiakkaitamme mm. julkisten liikennevälineiden käyttöön ja työmatkaliikunnan lisäämiseen.


Lue lisää Varalan kestävän kehityksen toimenpiteistä

Varalan ravintola Säde ja kahvila Anna mukaan ResQ Clubiin

Urbaani keidas luonnon helmassa

Enemmän kasvista kiitos – Varalassa voit jatkossa valita ilmastoystävällisen lounasvaihtoehdon

Varala osallistuu energiansäästötalkoisiin

Mitä tarkoittaa Hyvä koulutus Varalassa?

Aktiivivesi – Varalan kestävän kehityksen valinta siivoukseen