Oppisopimus opiskelijalle

Haluatko yhdistää työn ja opiskelun? Opitko parhaiten tekemällä?

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla työssä oppien. Oppimista työpaikalla täydentää Varalassa toteutettava koulutus.

Oppisopimuskoulutus voi olla ajankohtainen kun

 • haluat oppia työssä, käytännön työtehtävissä
 • haluat opiskella ensimmäisen ammatin
 • haluat vaihtaa alaa
 • haluat täydentää nykyistä osaamistasi
 • kaipaat todistusta ammattitaidostasi
 • haluat saada palkkaa.

Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella kaikkiin Varalan Urheiluopistossa järjestettäviin ammatillisiin tutkintoihin.

Oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen, ja siihen pätevät normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. Työpaikalta sinulle nimetään työpaikkaohjaaja, joka on tukenasi työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.  Oppisopimusopiskelijan täytyy olla yli 15-vuotias, yläikärajaa ei ole.

Women Fitness

Opiskelijaksi hakeutuva, toimi seuraavasti:

 • selvitä itsellesi oppisopimuskoulutuksen perusteet
 • etsi itsellesi työnantaja, joko omatoimisesti tai työvoimatoimiston kautta
 • sovi työnantajan kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus
 • keskustele asiasta Varalan koulutustarkastajan kanssa

Mitä oikeuksia ja velvoitteita koulutukseen liittyy?

Työnopetuksen osalta sinulla on oikeus:

 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan
 • muihin normaaliin työsuhteeseen kuuluviin etuisuuksiin

Tietopuoliseen opetukseen osallistumisen osalta sinulla on oikeus seuraaviin opintososiaalisiin etuisuuksiin:

 • maksuton opetus
 • päiväraha
 • perheavustus
 • matkakorvausta, jos Varalan Urheiluopiston oppimisympäristöissä tapahtuva opiskelu järjestetään yli 10 kilometrin päässä kotoa tai oppisopimustyöpaikasta
 • majoittumiskorvaus

Opintososiaalisia etuja haetaan oheisella kaavakkeella:

Opintososiaaliset_etuudet_Varala (PDF) (huom. lataa pdf koneellesi, jonka jälkeen pääset täyttämään sen sähköisesti)

Mikäli opiskelet koulutussopimuksella, voit hakea ateriakorvausta työpäiviltä, max viisi päivää / vko.
Ateriakorvausta haetaan tällä kaavakkeella:

Ateriakorvaus (PDF)

Oppisopimusopiskelijana sinulla on velvollisuus:

 • suorittaa asianmukaisesti sinulle annetut tehtävät työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • osallistua säännöllisesti tietopuoliseen koulutukseen

Muutokset oppisopimuksen aikana

Muutoksista sovitaan aina Varalan, työnantajan ja opiskelijan kesken. Muutoksista ilmoitetaan Varalaan oppisopimuksen muutoslomakkeella, jonka täyttävät ja allekirjoittavat työnantaja ja opiskelija. Oppisopimusta voidaan lyhentää tai jatkaa perustellusta syystä, mm. jos opinnot etenevät suunniteltua nopeammin tai hitaammin. Oppisopimus voidaan myös keskeyttää väliaikaisesti esim. perhevapaan tai asevelvollisuuden vuoksi.

Muutoksia voivat olla myös

 • oppisopimuksen purkaminen
 • tutkinnon osan tai osien vaihtuminen
 • työpaikkaohjaajan vaihtuminen
 • muutokset opintososiaalisiin etuuksiin vaikuttavissa asioissa.

Muutoksista ilmoitetaan täyttämällä oheinen kaavake ja toimittamalla se Varalaan.

Kaavakkeen voit avata tästä (PDF)
(huom. lataa pdf koneellesi jonka jälkeen pääset täyttämään sen sähköisesti)

Lue lisää oppisopimusoppaasta

Lisätietoa oppisopimuksesta

Jani Nieminen, koulutustarkastaja
puh. 044 7906 412

tai Varalan koulutusten tutkintovastaavilta

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@varala.fi

Tutustu lisää

Mitä oppisopimus on?

Oppisopimus työnantajalle

Yrittäjän oppisopimus