TYRSKY-hanke

Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä


TYRSKY-hankkeessa kehitetään työelämäyhteistyöhön liittyviä yhdenmukaisia prosesseja, palveluita sekä materiaaleja käyttäen ekosysteemiajattelua. Kehittämistoimintaan osallistetaan työelämäyhteistyön eri osapuolet. Näiden lisäksi kehitetään opiskelijakohderyhmän työmarkkinakelpoisuuttaa tukevia kokonaisuuksia sekä valmennusta. TYRSKY-hankkeessa edistetään vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämälähtöisen osaamisen hankkimista sekä työllistymistä.


TYRSKY-hankkeen tavoitteita:

 • Lisätä työnantajien tietoisuutta uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta
 • Laajentaa arjen eri kumppanuuksia
 • Vahvistaa yhdenmukaisuutta työelämän ja opiskelun nivelvaiheessa
 • Tukea opiskelijan jatkuvaa oppimista, edistää tutkinnun saavuttamista ja työmarkkianakelpoisuutta
 • Kehittää työelämässä tapahtuvan oppimisen tukimuotoja työpaikoille
 • Toimia hankkeen aikana Pirkanmaan verkostossa

Hankkeen toteuttajat

 • Päätoteuttaja
  – Sasky koulutuskuntayhtymä
 • Osatoteuttajat
  – Valkeakosken seudun koulutusskuntayhtymä
  – Tampereen aikuiskoulutussäätiö sr
  – Ahlmann koulun säätiö sr
  – Varalan säätiö / Varalan Urheiluopisto
  – Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto
  – Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi
  – Aitoon emäntökoulu Oy

Varalassa työelämäkoordinaattori

 • Kehittää ja tiivistää oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä
 • Toimii sillanrakentajana Varalan ja alueen työpaikkojen välillä
 • Toimii työelämäyhteistyön yhdyshenkilönä ja koordinoi toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ota rohkeasti yhteyttä Katjaan, jos olet kiinnostunut opiskelijayhteistyöstä.

 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • Tapahtumien ja projektien järjestäminen
 • Liikunnanohjaus
 • Liikuntaneuvonta ja testaus

Keskustellaan ja ideoidaan yhdessä, miten pystymme toteuttamaan molempia osapuolia palvelevan kokonaisuuden.

Katja Laaksonen, LitM
TYRSKY hankekoordinaattori
+358 50 123 4567 | katja.laaksonen(at)varala.fi

katja laaksonen