Polkupyöräergo

kuntoilija

Kuntoilijoille tarkoitetun epäsuoran polkupyörätestin tarkoituksena on arvioida testattavien hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa eli kestävyyskuntoa. Testin perusteella laskettava maksimaalinen hapenkulutus (maksimaalinen hapenottokyky – VO2 max) kuvaa hengitys- ja verenkiertoelimistön, sydämen kuntoa ja työskentelevien lihasten ja niitä huoltavien järjestelmien toiminnan tehokkuutta pitkäkestoisessa liikuntasuorituksessa. Maksimaalinen hapenottokyky on yleinen kestävyyskunnon mittari, jonka avulla arvioidaan testattavan kestävyyssuorituskykyä suhteessa muihin saman ikäisiin kuntoilijoihin.

Testi on submaksimaalinen ja näin sitä ei ole tarkoitus polkea uupumukseen asti. Testi alkaa pienellä vastuksella ja vastusta nostetaan portaittain kahden minuutin välein. Testillä ei ole määritetty tarkkaa polkemisaikaa vaan testi lopetetaan, kun riittävä rasitustaso on saavutettu tai testattava itse päättää lopettaa testin. Varsinainen testi kestää noin 13-20 minuuttia. Kirjallinen palaute sisältää sykerajat liikuntaan ja hyvät ohjeet kestävyyskunnon kohottamiseen. Epäsuora pyöräergometritesti soveltuu kaiken ikäisille kuntoilijoille liikuntaharrastusta aloittelevista henkilöistä aktiiviliikkujiin. Pyörätestiin voi osallistua samanaikaisesti maksimissaan kolme henkilöä. Koko testausprosessiin on hyvä varata aikaa noin tunti.

Tiedustelut ja ajanvaraukset

Nordström Tupu
Liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntija
+358 44 3459 952
sähköposti: tupu.nordstrom(at)varala.fi