• Contrast
    • Layout
    • Font

Kirjoittanut Varalan Urheiluopiston toimitusjohtaja Riku Granat.

Kirjoituksessa on nostettu esiin Varalan Urheiluopiston ajatuksia Hakametsä Sport Campus -hankkeeseen ja sen asemakaavaan liittyen.


Osa kaupungeista Suomessa ja maailmalla profiloituvat vahvasti urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin keinoin, ja hyötyvät siitä taloudellisestikin. Liikkuminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian kärkihankkeista. Tampere on perinteikäs liikunta- ja urheilukaupunki, mutta se voisi olla vielä jotain paljon enemmänkin. Hakametsän Sport Campus (myöhemmin HSC) tarjoaa tähän meille huikean mahdollisuuden. HSC on yksi kaikkien aikojen merkittävimpiä liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin edistämisen hankkeista Tampereella. Onnistuessaan se luo kansainvälisenkin vertailun kestävät puitteet edellä mainittujen asioiden edistämiselle.

Liikkumattomuuden ongelma

UKK-instituutin mukaan liikkumattomuus lisää useiden kansansairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, riskiä ja kasvattaa yhteiskunnalle muodostuvia terveydenhuollon kustannuksia. Lisäksi suosituksia vähäisempi liikkuminen heikentää työn tuottavuutta ja kasvattaa ikääntyneiden koti- ja laitoshoidon kustannuksia. Kaikki tämä maksaa Suomelle 3200-7500 M€, josta osa luonnollisesti suunnilleen asukasluvun mukaisessa suhteessa lankeaa meille tamperelaisillekin maksettavaksi. Tarkkaa summa on vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa se on valtava. Toisaalta myös lapsuuden ja nuoruuden liikunta-aktiivisuudella on todettu olevan myönteinen yhteys oppimiseen, koulutuspolun pituuteen ja työurien kehitykseen aikuisuudessa. Eli liikunta vaikuttaa siis sekä kansanterveyteen että kansantalouteen. Väestön ikääntyminen ja seniorikansalaisten liikkumattomuus tekevät tästä kysymyksestä vielä suuremman joka päivä. Liikunnalla on tutkimuksissa todettu myös positiivinen vaikutus Suomessakin jyrkästi kasvussa olevien mielenterveyshaasteiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Huippu-urheilu

Suomen Olympiakomitean, Paralympiakomitean, Huippu-urheilun instituutti KIHUn ja Valtion Liikuntaneuvoston työryhmän mukaan huippu-urheilu on tärkeää, koska se mm. rakentaa yhteisöllisyyttä ja vahvistaa kansallista identiteettiä.  Huippu-urheilutapahtumat myös antavat yhteiskunnalle enemmän kuin ottavat. Kaikki tärkeitä asioita tämän päivän haastavassa maailman tilanteessa. 74% suomalaisista on kiinnostunut siitä, että suomalaiset urheilijat menestyvät kansainvälisesti; 72% kokee, että huippu-urheilijat tarjoavat myönteisiä esimerkkejä, joita muut voivat seurata; 70% kokee saavansa hyvää mieltä huippu-urheilun seuraamisesta. Tähdet innostava lapsia ja nuoria liikkumaan. On siis tärkeää meille kaikille, että varmistamme tamperelaisten tulevaisuuden tähtien syntymisen. Tampereen urheiluakatemian, paikallisten seurojen ja lajien toiminta mahdollistavat kaiken tämän.

Koulutus

Osaaminen on pitkään ollut yksi Suomen keskeisistä kilpailutekijöistä kansanvälisesti. Suomalainen koulutusjärjestelmä ja suomalaisten kouluttautuneisuus on pitkään tunnettu myös maailmalla ja on meille todellinen ylpeyden aihe. Useana vuonna Suomen koulutusjärjestelmä on valittu jopa maailman parhaaksi. Tampere näyttelee jo nyt keskeistä roolia suomalaisessa koulutuskentässä. Tämän lisäksi Tampereella käydään parhaillaan aktiivista keskustelua liikunta-alan koulutusasterajat ylittävästä ainutlaatuisesta yhteistyöstä ja siihen liittyvästä ekosysteemistä, jonka tavoitteena on edistää tamperelaisten hyvinvointia sekä kehittää laadukkaita hyvinvointipalveluita yhdenvertaisesti ja ennaltaehkäisevästi. Tämä on varmasti jotain ainutlaatuista kansallisesti ja potentiaalisesti kansainvälisestikin erittäin kiinnostavaa.

Tutkimus ja tuotekehitys

Tampere on yksi johtavista yliopistotason tutkimuskaupungeista Suomessa. Monialaisena yliopistona Tampereen yliopisto tarjoaa erinomaisen osaamispohjan myös kansainvälisen tason tutkimukselle. Tampere on myös tunnettu laaja-alaisesta ICT-kentästä: Tampereelta löytyy useita erikokoisia liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa kehittäviä yrityksiä tai niiden yksiköitä startupeista suuriin kansainvälisiin toimijoihin. Tutkimuksen ja tuotekehityksen vielä laaja-alaisempi yhdistäminen tarkoittaisi vielä parempaa toimintaympäristöä sekä tutkijoille että yrityksille. HSC, jossa kohtaavat tavalliset kansalaiset vauvasta vaariin ja mummosta huippu-urheilijaan, tarjoaa erinomaisen ”Living lab”-ympäristön tähän tarkoitukseen.

Kaupallinen ja julkinen toiminta

Lienee selvää, että suuri osa Hakametsän liikuntapaikoista jää tavalla tai toisella kaupungin rahoitettavaksi osana kaupungin liikuntapaikkaverkostoa. Toisaalta kaupunki ei pysty eikä sen tarvitsekaan pystyä tarjoamaan kaikkia liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Myöskään kaikki kaupunkilaiset eivät välttämättä löydä omaa liikunnallista harrastustaan julkisten palveluiden tai urheiluseurojen kautta. On siis tärkeää, että myös yksityiset palveluntarjoavat saavat mahdollisuuden tarjota palveluitaan HSC:n alueen laajemman kohderyhmän saavuttamiseksi samalla uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja luoden.

Mahdollisuus nimeltä Hakametsän Sports Campus

Parhaimmillaan HSC tarjoaa erinomaiset puitteet kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin. Hyvin toteutettuna se luo erinomaiset puitteet sekä tavoitteelliselle huippu-urheilulle ja tavoitteelliselle kuntoilulle että kansaterveyttä edistävälle matalan kynnyksen toiminnalle. Tällä on varmasti positiivinen vaikutus sekä Tampereen liikkumattomuuden ongelmaan ennaltaehkäisevästi sekä tamperelaisen huippu-urheilun menestykseen myöhemmin valittaville lajeille (kaikki eivät kampukselle mahdu). HSC tarjoaa mahdollisen kohtaamispaikan liikunta-alan koulutuksen toimijoille ja tutkijoille sekä yrityksille. Näiden yhdistelmä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa kansainvälisenkin vertailun kestävän Living labin, jossa kaikki edellä mainitut toimijat kohtaavat ja tuottavat uudenlaista arvoa yhdessä, toisilleen ja kolmansille osapuolille. Tämä olisi jotain ainutlaatuista Suomessa ja jotain, jota varmasti tultaisiin myös maailmalta katsomaan.

Summa summarum: HSC on huikea mahdollisuus tamperelaiselle liikunnalle, urheilulle, koulutukselle, tutkimukselle ja liiketoiminnalle ja näiden kautta koko alueen hyvinvoinnille ja taloudelle. Uskomme vahvasti, että HSC omalta osaltaan tukee myös koko Tampereen kaupungin tavoitetta tarjota ”Laadukkaat hyvinvointipalvelut yhdenvertaisesti ja ennaltaehkäisevästi”.

Tehkäämme siis yhdessä Tampereesta hyvinvoiva Suomen liikunnan ja urheilun sekä liikunta-alan koulutuksen pääkaupunki! HSC on merkittävä työkalu tähän tarkoitukseen.

Asemakaavasta

Näkemyksemme ja ymmärtämyksemme mukaan asemakaava 8792 mahdollistaa ylläkuvattuun mahdollisuuteen tarttumisen. Toki mahdollisuuden toteutuminen edellyttää paljon yhteisen tahtotilan rakentamista ja hyviä linjakkaita päätöksiä sekä kaavoitusprosessin että sen jälkeenkin. Näiden mahdollisuuksien lisäksi pidämme tärkeinä jatkosuunnittelussa kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista (YK Agenda 2030 tavoitteiden mukaisesti).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back to top